Numerologit.Org - Artikkeli

Numerologia - Tie itsetuntemukseen

Numerologia on uskomusoppi, jonka mukaan henkilön nimi ja syntymäaika antavat laskennalliset työkalut, joilla voidaan tulkita mm. henkilön luonnetta ja kohtaloa. Sen sanotaan hyvin yleisesti perustuvan taikauskoon, mutta toisaalta sen on todettu sisältävän monia uskomattomia totuuksia ja yhteensopivuuksia tulkinnan kohteen kanssa.

Numerologia perustuu numeroiden ja kirjainten keskinäisiin vastaavuuksiin Nimen ja syntymäajan jokainen merkki on oma osansa isoa kokonaisuutta. Numerologian tavoite on auttaa henkilöä tuntemaan ja ymmärtämään itseään tai tapahtumia ympärillään. Numerologit hakevat neuvoja ratkaistaviin ongelmiin. Numerologialla lasketaan myös erilaisia luonteenpiirteitä ja niiden sopivuuksia toisilleen. Jokaisella henkilöllä on omat numeronsa, joiden määreillä heidän luonnettaan voi kuvailla. Jokaisella numerolla myös onnenpäivänsä ja onnennumeronsa.


Numerologisia sisältää erilaisia perustekijöitä, joista syntymäaika on muuttumaton. Toinen perustekijä on nimi, joka toki saattaa vaihdella henkilön eri elämänvaiheiden mukana. Tästä syystä luvut onkin hyvä laskea aina uudelleen eri elämänvaiheissa.

Tärkein numerologisen kartan tulkittava numero on ehdottomasti Elämänopetus. oitaisiinko sitä kutsua ehkä myös ihmisen Kohtaloksi? Elämänopetus on oppi, joka jokaiselle on annettu hänen syntymähetkellään, syntymäpäivän numeroiden mukaan. Tämän opin omaksuakseen henkilölle annetaan kuljettavakseen oma tiensä.

Numeromääreet eritellään kahteen ryhmään; perusluvut (1-9), jotka kertovat persoonasta luonteesta ja toiminnastaan, sekä mestariluvut(11,22), jotka pureutuvat syihin henkilön toiminnan takana. Lukujen merkitys tiivistettynä:


1: Minä-keskeinen:  itseluottamus, ego, ylpeys, johtajuus
Onnenpäivät: 1, 10, sunnuntai

2: Sinä-keskeinen: empatia, yhteistyökyky, diplomaattisuus, palveluhalukkuus
Onnenpäivät: 2, 20, 11, 29, maanantai

3: Me-keskeinen: optimismi, kevytmielisyys, kommunikointi, luovuus
Onnenpäivät: 3, 12, 21, 30, torstai

4: Turvaaja: käytännöllisyys, luotettavuus, säästäväisyys, itsepäisyys, umpimielisyys
Onnenpäivät: 4, 13, 22, 31, lauantai

5: Vauhdikas: elinvoima, yllättävyys, rohkeus, kärsimättömyys, impulsiivisuus
Onnenpäivät: 5, 14, 23, keskiviikko

6: Äitihahmo: hoiva, perhekeskeisyys, aistiherkkyys, tunne-elämän hauraus
Onnenpäivät: 6, 15, 24, perjantai

7: Analysoija: intuitiivisuus, tutkiminen, kyseenalaistaminen, eristyneisyys, masennusalttius
Onnenpäivät: 7, 16, 25, tiistai

8: Päämäärätietoinen: suoruus, vaativuus, tehokkuus, joustamattomuus
Onnenpäivät: 8, 17, 26, lauantai

9: Optimisti: maailmanparantaja, idealisti, avulias, hermostunut, tuomitseva
Onnenpäivät: 9, 18, 27, tiistai


Mestariluvut selittävät yllämainittuja luonteita:

Luku 11: kestävyys, rohkeus, päättäväisyys, kestävyys, idealismin, uskollisuus, vaikutusvalta, voima, käytännöllisyys, periaatteellisuus, vakaumus, ylemmyydentunto, uudistuminen. Onnenpäivät: 11 ja maanantai


Luku 22: itsekkyys, valistus, viisaus, saavutus, tietoisuus, mielikuvitus, ihmisystävällisyys, viattomuus, tasapainon tavoittelu, täydellisyys, laiskuus, välinpitämättömyys. Onnenpäivät: 22 ja torstai

Tee oma numerologinen tulkintasi Tajunnanvirta Numerologi palvelussa